Vorname Nachname

Vorname Nachname

PhD/Master/Bachelor Student

Jena University

Interests
  • Many-body Quantum Dynamics
  • Entanglement
  • Quantum Simulation